REFERENCE

Najbolji pokazatelj kvaliteta naših usluga je dugogodišnja saradnja i poverenje, koje nam ukazuje više od 30 distributera prirodnog gasa u Republici Srbiji, distributeri prirodnog gasa u Republici Severnoj Makedoniji, Republici Srpskoj i drugi poslovni partneri koji obavljaju delatnost u vezi sa funkcionisanjem transportnog i distributivnog sistema za prirodni gas.

JP “SRBIJAGAS“ NOVI SAD
“TRANSPORTGAS SRBIJA“ DOO NOVI SAD
JP „INGAS“, INĐIJA
JP „GAS-RUMA“, RUMA
JP „GAS“, TEMERIN
JP „POLET“, PLANDIŠTE
JP „VRBAS-GAS“, VRBAS
JP „ELGAS“, SENTA
„NOVI SAD GAS“ DOO NOVI SAD
JKP „SUBOTICAGAS“, SUBOTICA
JKP „DRUGI OKTOBAR“, VRŠAC
JKP „KOMUNALAC“, NOVI BEČEJ
JKP „TOPLANA-ŠABAC“, ŠABAC
JKP „7. OKTOBAR“, NOVI KNEŽEVAC
JKP „STANDARD“, ADA
JKP“ ČOKA“, ČOKA
JKP „GRADITELJ“, SRBOBRAN
AD „NIS“ NOVI SAD
AD „GAS-FEROMONT“, STARA PAZOVA
AD „JUGOROSGAZ“, BEOGRAD
„BEOGAS“ DOO BEOGRAD
AD „UŽICE-GAS“, UŽICE
„MAKPETROL“ DOO BEOGRAD
„RESAVAGAS“ d.o.o., SVILAJNAC
„LOZNICA-GAS“ d.o.o., LOZNICA
„SIGAS“ d.o.o., POŽEGA
„INTERKLIMA“ d.o.o., VRNJAČKA BANJA
„GAS“ d.o.o., BEČEJ
„SOMBOR-GAS“ d.o.o., SOMBOR
„CYRUS ENERGY“ DOO, BEOGRAD
„GAS-TEH“ d.o.o., INĐIJA
„TIPEX AS“ d.o.o., NOVI SAD
„BOBAR-BEŠKA“ d.o.o., NOVI SAD
„PIONIRGAS“ d.o.o., NOVI SAD
„PROGRES-INŽENJERING“ d.o.o., ČAČAK
„UNIS FAGAS“ d.o.o. , SARAJEVO
AD „ZVORNIK-STAN“, ZVORNIK
„KRYOGAS“ DOO, BEOGRAD
„KONVAR“ DOO , BEOGRAD
„PROGRES INŽENJERING“ DOO, ČAČAK