LITERATURA

Spisak stručnih radova realizovanih u saradnji sa profesorima FTN iz Novog Sada i stručnim saradnicima. Radovi su predstavljeni na naučno – stručnim skupovima o gasu i gasnoj tehnici u periodu od 2008 do 2016. god. i neki od njih su objavljeni u stručnim časopisima:

NAUČNO-STRUČNI SKUP O GASU I GASNOJ TEHNICI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM GAS 2016
„Pregled zakonske i tehničke regulative u oblasti odorizacije prirodnog gasa i trenutno stanje uređaja za odorizaciju“
„Prezentacija uređaja : Uređaj za odorizaciju prirodnog gasa TIP AODP-3“ 

NAUČNO-STRUČNI SKUP O GASU I GASNOJ TEHNICI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM GAS 2012
„Primena THT-a na distributivnom području Srbije“
„AODP – 01 – odorizacioni sistem za odorizaciju prirodnog gasa“ 

NAUČNO-STRUČNI SKUP O GASU I GASNOJ TEHNICI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM GAS 2010
„Uticaj korozije sa zidova čeličnih gasovodnih cevi na veću potrošnju odoranta“
„Postupci za smanjenje utroška odoranta“
„Tetrahidrotiofen – odorant za odorizaciju prirodnog gasa“

2009
„Prednosti supstitucije etil merkaptana, jedinjenja za odorizaciju prirodnog  gasa, tetrahidrotiofenom“

2008
„Potreba zamene etil merkaptana koji se koristi za odorizaciju prirodnog gasa tetrahidrotiofenom“

2005
„Mogućnost rekonstrukcije i popravke postojećih apsorpcionih odorizatora“ 

2003
„Odorizacija prirodnog gasa“