ISTORIJAT

Kompanija ’’OD-JU’’ je počela sa radom 2001. godine kao samostalna radnja za odorizaciju prirodnog gasa i predstavljala je prvu firmu u Republici Srbiji, koja se bavila uslugama odorizacije prirodnog gasa.

Odorizacija prirodnog gasa u Republici Srbiji bila je gotovo nepoznata zbog nedostataka procedura i postupaka, koji su trebali biti propisani domaćom i tehničkom zakonodavnom regulativom.

Osnivač ’’OD-JU’’, Jovo Jurić, je 2001. godine ponudio rešenje problema kada je u pitanju odorizacija prirodnog gasa u Republici Srbiji.

Kompanija ’’OD-JU’’  je 2008. godine promenila pravnu formu i sve do danas posluje kao Privredno društvo za odorizaciju prirodnog gasa ’’OD-JU’’ doo Irig.

RAZVOJ

Od osnivanja kompanija ’’OD-JU’’ beleži stalni razvoj dosledno zastupajući politiku prvorazrednog poslovanja i danas se prepoznaje kao siguran partner.

Svojim dugogodišnjim iskustvom i zahvaljujući stručnim ljudima u kompaniji ’’OD-JU’’ rešavamo poteškoće sa kojima se susreću naši klijenti kada je odorizacija gasa u pitanju.