AUTOMATSKI UREĐAJI ZA ODORIZACIJU

AUTOMATSKI UREĐAJ ZA ODORIZACIJU TIP AODP 3

PODRUČJE PRIMENE
Odorizacija prirodnog gasa.

TEHNIČKI OPIS
Uređaj za odoriaciju tip AODP 3 je namenjen za odorizaciju prirodnog gasa u distributivnim gasnim mrežama. U zavisnosti od kapaciteta GMRS, na koju se ugrađuje uređaj za odorizaciju vrši se izbor dozir pumpe i prenosnog rezervoara. Uređaj je prilagodljiv postojećim uslovima na GMRS i pogodan je za ugradnju u bilo koju zonu opasnosti u okviru GMRS. Svi elementi uređaja, osim upravljačkog ormara, smešteni su u posebnu odorizacijsku kućicu izrađenu od nerđajućeg čelika. U sklopu kućice postoji odvojena prostorija za skladištenje prenosnog rezervoara. Upravljački ormar je projektovan tako da može biti viseći i samostojeći.

UPRAVLJANJE UREĐAJEM ZA ODORIZACIJU se vrši pomoću upravljačke jedinice, koja može da radi u dva režima rada – interni i eksterni. U internom režimu rada upravljačka jedinica generiše impulse u jednakim vremenskim intervalima. Displej operativnog panela prikazuje trenutnu učestalost impulsa, koji se šalju ka pumpi i vreme trajanja impulsa. U eksternom režimu rada upravljačka jedinica prima impulse sa korektora zapremine gasa i na osnovu te informacije upravlja radom dozir pumpe.

AODP-3 poseduje mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja.

DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE UREĐAJEM ZA ODORIZACIJU AODP-3
1. Nadzor i upravljanje putem SMS-a
– dobijanje neophodnih informacija vezanih za rad uređaja za odorizaciju
– (prikaz odabranog režima rada, količinu odoranta u rezervoaru, prikaz alarma…)
– upravljanje radom uređaja promenom režima rada (interni/eksterni), promenom broja impulsa poslatih ka pumpi.

2. Nadzor i upravljanje putem WEBGATE aplikacije
– pristupanje svim panelima na HMI uređaju i podešavanje rada uređaja za odorizaciju.

3. Nadzor, upravljanje i skladištenje podataka putem SCADA sistema

PARAMETRI KOJI SE PRATE I KOJIMA SE MOŽE UPRAVLJATI :
1. Signalizacija rada korektora
(letnji/zimski i mogućnost promene i podešavanja režima rada interni/eksterni)
2. Signalizacija rada grejača kućice odorizatora i kontinualno praćenje temperature u kućici
3. Signalizacija rada grejača upravljačke jedinice i kontinualno praćenje temperature u upravljačkoj jedinici
4. Signalizacija rada ventilatora upravljačkog ormara
5. Signalizacija poslatog impulsa ka pumpi i signalizacija prisutnosti napajanja potrebnog rada pumpe
6. Brojač impulsa dobijenih sa korektora, trenutni prikaz izbrojanih impulsa, izveštaji sa grafičkim prikazom
7. Brojač impulsa poslatih ka pumpi, trenutni prikaz izbrojanih impulsa, izveštaji sa grafičkim prikazom
8. Alarm nivoa odoranta izmeren u tri tačke ( 1L, 6L i 9L)
9. Alarm otvorenih vrata upravljačke jedinice
10. Alarm otvorenih vrata odorizacijske kućice
11. Alarm prestanka el. napajanja
12. Alarm pri protoku gasa ispod 50 Sm3/h
13. Isključivanje alarma zbog kontrole ili servisa uređaja
14. Praćenje protoka gasa (totalni i trenutni)