AUTOMATSKI UREĐAJI ZA ODORIZACIJU

AUTOMATSKI UREĐAJ ZA ODORIZACIJU – AODP 1

PODRUČJE PRIMENE
Odorizacija prirodnog gasa.

TEHNIČKI OPIS
Uređaj za odoriaciju tip AODP 1 je namenjen za odorizaciju prirodnog gasa u distributivnim gasnim mrežama. U zavisnosti od kapaciteta GMRS, na koju se ugrađuje uređaj za odorizaciju vrši se izbor dozir pumpe i prenosnog rezervoara. Uređaj je prilagodljiv postojećim uslovima na GMRS i pogodan je za ugradnju u bilo koju zonu opasnosti u okviru GMRS. Svi elementi uređaja, osim upravljačkog ormara, smešteni su u posebnu odorizacijsku kućicu izrađenu od nerđajućeg čelika. U sklopu kućice postoji odvojena prostorija za skladištenje prenosnog rezervoara. Upravljački ormar je projektovan tako da može biti viseći i samostojeći.

UPRAVLJANJE UREĐAJEM ZA ODORIZACIJU se vrši pomoću upravljačke jedinice, koja može da radi u dva režima rada – interni i eksterni. U internom režimu rada upravljačka jedinica generiše impulse u jednakim vremenskim intervalima. Displej operativnog panela prikazuje trenutnu učestalost impulsa, koji se šalju ka pumpi i vreme trajanja impulsa. U eksternom režimu rada upravljačka jedinica prima impulse sa korektora zapremine gasa i na osnovu te informacije upravlja radom dozir pumpe.

AODP-1 ne poseduje mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja.

AODP-1.pdf